METAFİZİK,BİOENERJİ ,PARANORMAL MESELELER UZMANI

CENAP ERYILMAZ

Sevgili ziyaretçilerim uzun zamandır medyum çeteleri türemiş durumda. Bu kendilerine ilim insanı süsü veren kişilerin çoğu bilmedikleri ilimlerle insanları dolandırmaktan çekinmiyorlar. Oysa ki bu kişiler şu medyum hoca beni dolandırdı, ama filanca medyum hoca ÇOK İYİ benim işimi yaptı ona güvenebilirsiniz gibi kendi yaptıkları web sitelerden başka biriymiş gibi palavralarla insanları kendilerine yönlendiriyorlar.Kendilerini övenler yine kendileri. Başkalarına iftira attırmakla GÜVEN SAĞLIYORLAR, ÇÜNKÜ BU KİŞİLERDE İLİM YOK...

TÜRKİYE - AZERBAYCAN METAFİZİK

METAFİZİK, BİOENERJİ UZMANI, CENAP ERYILMAZ

Metafizik nedir kısaca

Nazar, Büyü, Negatif Enerjiye Çözüm !

Helal, mubah her türlü meseleniz için danışa bilirsiniz. Sizlerin tek başınıza bir ömür aşamadığınız, ve aşamayacağınız sorunlarınızı, beraber çalışarak aşalım. Birlikte çalıştığımız da nasıl sonuca ulaşacağımıza şahit olacaksınız inşaALLAH. - Bu dünyada her insanın bildiği bilmediği pek çok şey var. Önemli olan yardım almaya ihtiyaç duyduğunuz işlerinizde bir bilene danışmanızdır. O halde beraber hareket etiğimizde, istediklerinize ulaşırsınız inşALLAH.

Metafizik nedir kısaca


Metafizik'de Kara BÜYÜ

Kara büyü: insanın sağlığını etkikeyen bir büyü türüdür. İnsan ruhunun düşmanıdır ruh sıkılması yapar, kara büyüye maruz kalanların, ruh hali bir bina gibi çöker, bozulması mümkündür. Kara büyüye tutulan (maruz kalan) kişilerde bayılma, sık sık yada arada bir kırız hali, akli dengede bozulma aşırı vesvese, tedirginlik, sıkıntı, unutkanlık, baş dönmesi kalp sıkışması, uyku uyuyamama gibi şeylere mağruz kalır... Bunlar genel belirtiler...

Metafizik olaylar

Metafizik ve BÜYÜ İlmi

Süleyman'ın mülkü (nübüvveti) hakkında şeytanların anlattıklarına uydular. Süleyman inkar etmedi; ancak şeytanlar inkar etti. Onlar, insanlara büyü yü ve babil'deki iki meleğe harut'a ve marut'a indirileni öğretiyorlardı..
.
(Bakara suresi, 102 )
Büyü ; İnsan iradesinin, bir kısmının, yada tamamının elinden alınması demektir.


Metafizik güçlerMetafizik kitaplarıMetafizik güçleri kullanma

Metafizik ve Toplumlarda BÜYÜ

Sevgili ziyaretçilerim büyü toplumun ağzına sakız olan kimi toplumlarda alay ile anılan bazı din adamlarının cahilce, bir takım insanlardan artı puan alma uğruna, Kuranda olduğu halde kuran ile bağlantısını koparıp, batıl inanç diye adlandırdığı hatta bu uğurda kuranı dahi rencide edebildikleri bir mesele haline gelmiştir.


Büyü günahtır, ama büyüye yok demek çok yanlıştır, büyü dinler ve meshebler ile alakalı bir olgu değildir. Büyücüler kendi aralarında guruplara ayrılır. Büyü meselesi güncel bir mesele değildir tam tersine asırlardır konuşulan araştırılan bir meseledir. Büyü meselesi gerek kutsal kitaplarda, gerekse de bir çok milletin, uygarlıkların tarihinde vardır. Büyü ve büyücülük kavramlarımda, şeytani cinlerle irtibat ve şeytanı menmun etmek temel kuraldır. Şeytan ise hedefine ulaşmanın zevkini yaşar. Büyünün ana çıkış sebebi şeytanın tüm adem oğullarına olan düşmanlığıdır. Nedenleri ise çok açık, şeytan cinlerdendir. Ve sınavını kaybetmiş kendisini yaratan yaratıcının sevgisi yerine, gazabını kazanmıştır.

Bu sebepten dolayı insanların birbirine zulmetmesini ve kendisi gibi betbah olmasını ister. Büyücü ise şeytanın tüm isteklerini eksiksiz yerine getirme gayretiyle insana düşman olan şeytan ve ekibini tetikleyerek birtakım meseleler üzerine onları harekete geçirir. Ve adeta cinlerin şeytani olanları birbirleriyle yarışırlar. Buna sebep Şeytandan alacakları yetki ve rütbelerdir. Büyüden korunmanın yolları vardır. Ama bu yol ve metotları uygulamak derin bir bilgi, sabır ve beceri ile birlikte bazı kutsal sözleri ve kutsal manevi makamları çok iyi idrak etmiş olmak getirilmiştir.

Metafizik ekşi

Kara Basana Metafizik Çözümler

Uyku halindeyken ruhsal bedeninizin gezmesi, istem dışı gezdirilmesi hali. Musallat varlıkları temas etmesi anlamına gelen. İyi, güzel duygularla değil şeytanın düşmanca tavrının etkisi. Temelinde cin diye bilinen varlıkların şeytan olanların insan bedenine nüfus etmesi genelde uyuşma haliyle gelen bir etki. Gerçekle rüya arasın da yaşanan soğuk ürkütücü saniyeler yada dakikalar. Üzüntü ile korku ile musallat olan varlıkların negatif etkileri. Büyü belirtisi yada başka sebeplerden cin musallatı olma riski. Genelde siyah bir gölge şeklinde hareket eder duman gibi kara bulut gibi görüntüler şeyler kara basanın varlığına işaret.

Metafizik istihbaratMetafizik varlıklar

Günümüzde Metafizik ve Büyüler

Büyüler ilkel çağlardan bu güne birçok farklılık ve şekil değiştirerek geldilerse de bugün yine günümüzde aktif etkisini korumaktadırlar. Büyücülük her dönemde olduğu gibi bu çağda da varlığını devam ettirmektedir.

Bugünkü arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkan veriler büyünün bir tek kavimden çıkmadığını farklı kavimlerden büyük benzerliklerle ortaya çıktığını kanıtlamıştır. İletişimin ve teknolojinin olmadığı öyle bir dönemde insanlar birbirinden haberdar olmadıkları halde büyülerin birbirleriyle olan aşırı benzerlikleri çok şaşırtıcı derecededir. Bu tür bulgulardan da anlaşılacağı üzere büyüler elden ele yayılmaktan çok çeşitli bölgelerde insanlara Harut ve Maruttan sonra şeytanlar aracılığı ile aktarılmıştır. Birçok büyü kaynağı yok edilmesine rağmen bugünde büyücülük toplumlar üzerinde olumsuz rol oynamaktadırlar

Neden büyüler hala var? Sorusunun cevabı açık. Çünkü büyücülük şeytan ile olan bir bağ şeytan da kendisine kıyamete kadar mühlet verilen olduğu için şimdiki zamanda ve bundan sonraki zamanlarda da büyüler ve büyücülük varlığını sürdürecektir.

Metafizik örnekleri

Telapati ve Metafizik Bakım

Düşüncenin, duyu dışı algı yoluyla bir insandan (gönderici) öbürüne (alıcı) doğrudan aktarılmasına telepati denir. Telepatinin varlığı tartışmalı olsa da, parapsikoloji araştırmalarında bu iletişim biçimini doğrulayan sonuçlar elde edilmiştir. Ve bu sonuçlar sayesinde telepati artık bir tartışma konusu değil araştırma konusudur.

Bioenerji uzmanı Bioenerji nasıl yapılırParapsikoloji bioenerji

Büyü Bozma Yolları

Büyü bozma yolları ve usulleri çok farklı bir şekilde bilinmekte ve uygulanmaya çalışılmaktadır. Asıl olanı ise, tecrübelerle konuya hâkim olarak tam bir bilgi, deneyim ve büyü bozma ilmi ile büyü iptal işlemine girmektir.

Büyücülük vasıflarından dolayı, her ne kadar büyücüler bir çatı altında görülseler de büyü yapma yolları ve usulleri farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla yapılan büyüyü çözerken de gidilecek, uygulanılacak usul yolları ve yöntem farklı olmak zorundadır.

Nasıl ki, büyü yapma temelinde, şeytani vasıflı varlıkların bulundukları boyutlarından, tetiklenmeleri ile kişi üzerine musallat olmaları demekse, büyü bozma usul ve yöntemlerinde de bir takım nurani varlıklardan destek almak mutlaka gerekmektedir. Çünkü Allah her şeyin zıt olanını yaratmıştır.

Yani, siyah rengi siyah ile açamayız. Siyah rengi açmanın en kısa yolu, siyaha beyaz karıştırmaktır. Bu örnekte olduğu gibi karanlık bir güç olan büyünün aydınlatılmasında ışığa ihtiyaç vardır. Işıktan kasıt, belirttiğim gibi Hakka tabi varlıklar, nurani güçlerdir.

Büyü bozma yolları içerisinde en iyi usul, karanlık bir güç olan büyüyü hiç kimse karanlık bir güç ile yok edemez. Kara büyüler ancak nurlu, batini varlıklarla en kısa yoldan ve çabuk şekilde yok edilir. Aksi halde, iş uzar da uzar, içinden çıkılmaz bir hal alır. İyi sonuçlara ulaşabilmek için buna dikkat etmeliyiz.

Bioenerji eğitimiBioenerji ile tedaviBioenerji Metafizik

İslamda Büyü

Müslümanlar büyü ile alakadar bir çok bilgiyi elde ederken Suriyeliler, İranlılar, Museviler, Geldaniler, ve Yunanlıların kaynaklarından faydalanmışlardır ve bu bilgileri yapılan büyüyü bozmak amaçlı tersten kullanarak faydalı hale getirmişlerdir

Büyü kaynaklarına ulaşmış olan birçok milletler çok eski kavimlerden bu güne taşınan büyü kitaplarından faydalanmışlardır. Büyüyü bu yöntemlerle uygulamışlar, bu günde yine o mantıkla kullanmışlardır.

Çeşitli zamanlarda hazırlanmış olan birçok eserde var olan reçeteler büyücülerin sırlı uygulamaları, gizli dua karşıtı niyetleri uygulamalı anlatımların insanlar öğrenmesin yapamasın diye sahte olanlarını, kitaplar basarak yanıltma yaparak, bu günümüze kadar birçok asılsız yöntem olarak gelmiştir. Büyüler her çağda yaygınlığını sürdürmüştür. Günümüzde de kötü amaçlı insanlara tarafından başkalarına zarar verme amaçlı uygulanmaktadır.

Müslümanların cinlere olan inancı ve tutkunluğu da çok iyi büyü bozma reçetelerinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu bilgiler cinler tarafından öğretilen gizli ilimler olduğu için yayılması tehlikeli olduğundan havas kitaplarından uzak tutulmuştur.

Gizli ilimler havas bilgilerine içermektedir. Fakat geneli zahiri bilgiden oluşan havas ilminde gizli ilimin her bir katresi mevcut değildir. Bu sebepten bazı şeytani usullerde çözüme giderken havas uygulayıcıları çok yetersiz kalmaktadırlar.

Bioenerji tedavisi ücretiBioenerji nasıl öğrenilirBioenerji tedavisi yorumlarıMetafizik bioenerji uzmanı

Büyü Bozma Yöntemleri

Büyü bozma yöntemleri, çok çeşitli usullere dayanır. Büyü bozma yöntemleri içerisinde en hayırlı olanı, büyüyü başka bir büyüyle bozmak değil, kişiyi doğrudan doğruya özgür iradesine kavuşturacak şekilde olmalıdır.

Büyü bozma yöntemleri ile alakalı çok fazla metot ve uygulama bulmak mümkündür. Ama şunu söylemeliyim ki yapılan bir büyüyü bozmak için elli çeşit metot uygulamak yerine, tecrübeye ve ilme dayalı olarak, büyü yapılmış kişinin sıkıntısı ile doğrudan alakalı yöntemleri uygulamak en hayırlı olanıdır. Geçmiş tarihlerden bugüne varlığını sürdüren büyü, bugünde tüm detayları ile uygulanmaya devam edilmektedir.

Büyü ilmi ile uğraşan büyücüler, yapılan büyünün amacına uygun olarak formüller geliştirmekte ve kullanmaktadırlar. Bu vesile ile birçok insanın aile hayatı, iş hayatı, sosyal yaşantısına baskı uygulanmaktadır. Bu baskı neticesinde düzgün giden bir iş yâda aile yaşantısı birden bire sarsılmakta olumsuz olayları kişi yâda kişiler üzerlerine çekmekte ve hızla yıpranmaya başlamaktadırlar.

Bununla beraber olumsuz yönde düşüncelerde değişme, kişi yâda kişiler normalde kendi inançlarına ters düşecek saptırma tehlikeleri ile yüz yüze gelmekten kaçamamaktadırlar. Tabii ki büyünün daha birçok olumsuz etkisi vardır. Ama burada birçok kişinin kolaylıkla algılayacakları şekildeki belirtiler bu ve bunun gibi olanlarıdır.

Büyü bozma yöntemleri içerisinde uygulanacak en hayırlı ve keskin yöntemler Kur’an da bizlere küfür diye bildirilen bir takım kötü fiillerden uzak durularak yapılacak olanıdır. Haramlar ve helalleri ayırt edilmeksizin büyü bozma işlemine girilmesi kötü sonuçlar getirir. Hayırlı ve faydalı bu tür işleri her metafizik bioenerji uzmanı yapamaz, böyle işlerde iş bilmek tecrübeli olmak bu tür büyüleri bozacak ilme vakıf olmak gerekir.

 

Büyü çeşitleriMetafizik bioenerji

Metafizik ve Tılsımlar

Tılsım ve tılsımların muhtelif yapılma nedenleri vardır. Büyüler ve tılsımlar benzerlikleri nedeni ile birbirlerine karıştırılırlar, büyülerde etkin olarak şeytani varlıklar kullanılırken, tılsımlar hem rahmani hem şeytani usullere göre elde edilebilir. Tılsımların koruyucu olanları da var. Kötü etkileri uzaklaştırmak amaçlı olanından tutunda bir çok konuda kullanılanları da var

Bu tamamen yapan kişinin, niyetiyle, amacıyla, ilmi ile alakalı bir yöntemdir. Tılsımları silaha benzetebiliriz, silah cinayet işlemede, vatan savunmasında da kullanılır değil mi ? İşte Tılsımlarda böyledir, amacına göre yapılır ve tılsıma anlam ve mana kazandırılır.

Tılsımlar yaygın olarak çeşitli amaçlara uygun olarak çeşitli metal ve materyallere uygulanır. Bazen işaretler ön planda olmak şeklinde çeşitli simgeler kullanılır, bezende doğrudan doğruya hiç bir işaret uygulanması olmadan yapılır. Bunun dışında yapılan tılsımlarda vardır. Ama en etkili tılsım hadimli olanıdır ( sahipli bekçili ). Bana danışan insanlara uygulamakta olduğum tılsım kişiye özel hadimli tılsımdır. Bu tip tılsımlardan en güzel sonuç alınmaktadır.

Büyü yapmakMetafizik bioenerji uzmanı

Efsun Farsçada Büyü

Efsun farsçada büyü anlamında kullanılır. Afsun da denilmektedir ve yazılmaktadır. Büyülemeye afsunlamada denir.

Efsunculuk, büyücülük, bakımcılık deyimleri birbirine yakın anlama gelse de kendi aralarında farklılıklara sahiptir. Bugün afsun kelimesi farsça da bilhassa zehirli hayvanların sokulmasına karşı yapılan şerbet manasına kullanılmaktadır. Büyücülük işe şeytanla iş birliği anlamı da kullanılır. Bakımcılık pozitif anlamda da kullanılır, negatif anlamda da önemli olan bakan kişinin ilmi ve niyetidir.

Kendilerinde, yılanları, akrepleri v.b uyuşturma hassası bulunan bazı dervişler, bunların zehirlerine karşı olan muafiyetlerini uygun bir bedel mukabilinde başkalarına nakledebilirler. Bu maksatla ekseriya vücudun belli uzvu mesela sağ ve sol el afsunlanır. Afsundan sonra artık ,o afsunlu el işe zehirli hayvanları o kişi tarafından tehlikesizce tutulabilmekte ve soksa da zehir öldürücü tesirde bulunmamaktadır.

 

Büyü nasıl yapılırBuyu nasil bozulurBüyü belirtileriParapsikoloji bioenerji uzmanı

Herkes Dua Edince Büyü Bozulurmu ?

Halk arasında en çok merak edilen dualardan bir tanesidir. Bir kişi büyüye uğradığında büyüye uğrayan kişinin yakınları genelde büyü bozma dualarından faydalanmaya çalışırlar. Bunu yaparken de çoğunlukla büyünün ne tür bir büyü olduğunu bilmeden genel bir uygulamada bulunurlar. Ama yapılan büyüleri çözmek için çok çeşitli amaçlarla yapılan büyülere uygulanan işlemde, standart yöntemlerle çözüm bulunamamaktadır.

Bu sebeptendir ki, uygulanan büyünün türünün ayrıştırılması ve çözümünün de bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

Büyü doğası gereği, şeytandan yani şeytan sıfatından alınan destekle uygulanır. Ve şeytani niyetlerle vuku bulur. Bu da demektir ki, büyünün ve büyücülüğün kesinlikle iyi bir tarafı yoktur. Yani kısacası, şeytaniyetle elde edilen bu güç haram kılınmıştır.

Bir insanın hayatına büyü tesir etmişse, elbette ki tesir altında kalan kişinin hayatı zarar görecektir. Zarardan kasıt kişinin aile hayatı, iş hayatı, sağlığı gibi titizlikle üzerine titrediği şeyler üzerinde baskı ve gidişatta kötü yönde bozulma meydana gelecektir. Neden mi? Çünkü insanoğluna ezeli ve ebedi düşmanlığı beyan edilmiş şeytanların büyü kanalı ile hedeflerine çok yoğun bir şekilde ulaşmaya çalışmalarındandır.

Yani kişi, büyüye diğer adıyla sihir olana ister inansın, isterse de Kur'an da var olana yok desin. Büyü mekanizması bir kere devreye sokuldu mu, doğrudan doğruya karşı taraftaki kişi zarar görmeye başlamış demektir. Öyle büyüler vardır ki, insanın vücut kimyasını dahi bozacak kadar keskin niyetlerle murdar yapılmaktadır.

Bazen olur ki, büyücünün karanlık bir ruh ile yaptığı kara büyü, büyü bozma duası yapan kişiyi dahi zarara uğratır. Buna çok rastlanmıştır. Bir kişi yeterli bilgiye sahip olmadan çevresindeki yakınına, arkadaşına, tanıdığına okuma yaparken okuduğu kişinin sıkıntısını müthiş bir şekilde kendi üzerinde hisseder. Bozmaya çalıştığı kara büyünün tesirinden dolayı kendi hayatında da bir takım aksaklıklar meydana gelir. Büyü bozma duası, uygulayan kişinin özellikle bazı olmazsa olmaz niteliklere ihtiyacı vardır. Büyü bozacak kişinin eğitimli ve yetkin olması gerekmektedir.

Page 1 of 2 1 2 »

BioEnerji Nedir ?

Bioenerji bütün canlılarda bulunan ve canlıların ihtiyaç duyduğu, insan bedenini, fiziksel ve psikolojik açıdan, ilaç kullanmadan onarmaya yarayan doğal bir yardımcı tıp uygulamasıdır .

 

Metafizikçi Nedir ?

Şifacılık açısından, metafizikçi; İlahi kuvveleri harekete geçirebilen, insanların kendi başlarına aşamadıkları sorun ve problemlerini, aşmaları için yardımcı olan kişiye demektir.

Telefon: 0530 120 47 97
E-mail: